Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDD4807

Điện thoại:

Email: info@cyd.edu.vn

Fax: 02513887195

Website: www.cyd.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tiền thân là trường Trung cấp Y tế Đồng Nai và được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ y tế góp phần phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong Tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận. Xuyên suốt sự nghiệp đào tạo Trường luôn lấy mục tiêu chính đề ra sứ mạng phát triển chung của toàn trường là: đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ, đáp ứng việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân theo hướng ngày càng hiện đại.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 662/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 01/02/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 53/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 24/06/2019

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: CDD4807

Điện thoại:

Email: info@cyd.edu.vn

Fax: 02513887195

Website: www.cyd.edu.vn