Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Số 2

Thông tin chung

Địa chỉ: 99/5 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCT4802

Điện thoại:

Email: pdt.tcn2@gmail.com

Fax: 02513915047

Website: http://www.ktkts2.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1717/QĐ-TLĐ

- Ngày ban hành Quyết định: 15/11/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: TỔNG LIÊN ĐÒAN

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 19/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 25/07/2017

- Nơi cấp: SỞ LĐTBXH

Danh sách nghề đào tạo

Cơ điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ pháp lý
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lập trình máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nguội sửa chữa máy công cụ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Văn thư hành chính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 99/5 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Mã trường: TCT4802

Điện thoại:

Email: pdt.tcn2@gmail.com

Fax: 02513915047

Website: http://www.ktkts2.edu.vn