Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: số 72 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0406

Điện thoại:

Email: tcngtcc@gmail.com

Fax: 0236.362525

Website: www.gtccdanang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 27/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 07/11/2017

- Nơi cấp: Đà Nẵng

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý khu đô thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 72 Đỗ Thúc Tịnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: TCD0406

Điện thoại:

Email: tcngtcc@gmail.com

Fax: 0236.362525

Website: www.gtccdanang.edu.vn