Chọn trường

Trường TC Y tế NĐ

Thông tin chung

Địa chỉ: 190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: TCD2508

Điện thoại:

Email: 2506.moet.edu.vn

Fax: 02283648314

Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1639/2006/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 19/07/2006

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Nam Định

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 15/CNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 23/05/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTBXH Nam Định

Danh sách nghề đào tạo

Dân số y tế
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã trường: TCD2508

Điện thoại:

Email: 2506.moet.edu.vn

Fax: 02283648314

Website: truongtcytnamdinh.edu.vn