Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao Thông Vận Tải

Thông tin chung

Địa chỉ: Phúc Hạ, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1801

Điện thoại:

Email: truongtcngtvtbg@bacgiang.gov.vn

Fax: 02043529147

Website: daylaixebacgiang.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 53

- Ngày ban hành Quyết định: 05/06/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 323/GCNĐKHĐ

- Ngày cấp: 30/06/2017

- Nơi cấp: Sở LĐTB &XH Bắc Giang

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phúc Hạ, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mã trường: TCD1801

Điện thoại:

Email: truongtcngtvtbg@bacgiang.gov.vn

Fax: 02043529147

Website: daylaixebacgiang.com