Chọn trường

Trường Cao Đẳng sư phạm Cao Bằng

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: CDD0601

Điện thoại:

Email: cbc.c06@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangsuphamcaobang.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4018/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 02/10/2000

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 125/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 12/06/2017

- Nơi cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Mã trường: CDD0601

Điện thoại:

Email: cbc.c06@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: caodangsuphamcaobang.edu.vn