Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật LS

Thông tin chung

Địa chỉ: 39 A, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã trường: TCD1001

Điện thoại:

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http//:www.vhntls.vn

Giới thiệu

Thông tin tuyển sinh trung câp năm 2018

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 931/QĐ-UB

- Ngày ban hành Quyết định: 17/05/2002

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND tỉnh Lạng Sơn

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 01/GCNĐHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 03/05/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị lễ tân
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 39 A, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Mã trường: TCD1001

Điện thoại:

Email: truongtc.vhntls@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http//:www.vhntls.vn