Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Thông tin chung

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDD4201

Điện thoại:

Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Fax: 02633545099

Website: http://cdndalat.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 920/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 03/07/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 33/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/12/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDD4201

Điện thoại:

Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Fax: 02633545099

Website: http://cdndalat.edu.vn