Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Thông tin chung

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDD4201

Điện thoại:

Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Fax: 02633545099

Website: https://cdndalat.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 920/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 03/07/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 33/2016/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 20/12/2016

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa khung, vỏ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo vệ thực vật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sơn ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế trang Web
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thương mại điện tử
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã trường: CDD4201

Điện thoại:

Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Fax: 02633545099

Website: https://cdndalat.edu.vn