Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Thông tin chung

Địa chỉ: tổ 17, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Mã trường: CDD1102

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://cdcdbackan.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bắc Kạn là cơ sở giáo dục công lập, “là trường của cộng đồng, cho cộng đồng, vì cộng đồng”. Trường có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo liên thông… Theo nhu cầu của cộng đồng các dân tộc tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận, trường đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời và tạo cơ hội việc làm tốt nhất cho cộng đồng thông qua gắn kết với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội khác… Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn sẽ “mang cơ hội học tập tốt nhất cho mọi người”.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 74/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 09/01/2003

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 267/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 24/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lập trình/Phân tích hệ thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện - Thiết bị trường học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Trồng trọt
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: tổ 17, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Mã trường: CDD1102

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://cdcdbackan.edu.vn/