Chọn trường

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: CDD6301

Điện thoại:

Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Fax: 02613.500.299

Website: dncc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 756/QĐ-BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 18/06/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 22/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 18/4/2019

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Mã trường: CDD6301

Điện thoại:

Email: caodangcongdong@daknong.gov.vn

Fax: 02613.500.299

Website: dncc.edu.vn