Chọn trường

Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương

Thông tin chung

Địa chỉ: 89, Đại lộ độc lập, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4412

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: bdp.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 3798

- Ngày ban hành Quyết định: 01/12/2010

- Đơn vị ban hành quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 21

- Ngày cấp: 12/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Bình Dương

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật hình ảnh y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật phục hình răng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y học cổ truyền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 89, Đại lộ độc lập, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: TCD4412

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: bdp.edu.vn