Chọn trường

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể Thao Trà Vinh

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 99, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: TCD5801

Điện thoại:

Email: vhnt_travinh@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vhnttravinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 356/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 10/03/2017

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 1781/CNĐKHĐ-LĐTBXH

- Ngày cấp: 17/10/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Danh sách nghề đào tạo

Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn kịch múa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 99, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Mã trường: TCD5801

Điện thoại:

Email: vhnt_travinh@moet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.vhnttravinh.edu.vn