Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore

Thông tin chung

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: CDD4401

Điện thoại:

Email: caodangnghe_vs.edu.vn

Fax: 02743820812

Website: www.vsvc.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 257/QĐ - BLĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 21/01/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: BLĐ-TBXH

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 49/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 05/05/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Cắt gọt kim loại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mã trường: CDD4401

Điện thoại:

Email: caodangnghe_vs.edu.vn

Fax: 02743820812

Website: www.vsvc.edu.vn