Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 Đoàn Thị Điểm, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: CDD6003

Điện thoại:

Email: tuvantuyensinhcdytbl@gmail.com

Fax: 02913824642

Website: caodangytebaclieu.vn

Giới thiệu

Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 663

- Ngày ban hành Quyết định: 01/02/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 51/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 16/4/2020

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 01 Đoàn Thị Điểm, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã trường: CDD6003

Điện thoại:

Email: tuvantuyensinhcdytbl@gmail.com

Fax: 02913824642

Website: caodangytebaclieu.vn