Chọn trường

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0103

Điện thoại:

Email: daotao@evc.edu.vn

Fax: 04.35 810 194

Website: http://evc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0103

Điện thoại:

Email: daotao@evc.edu.vn

Fax: 04.35 810 194

Website: http://evc.edu.vn/