Chọn trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0110

Điện thoại:

Email: daotaovietnam@gmail.com

Fax: 02436786301

Website: http://www.vcth.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam lên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghề Việt Nam tiếp đến là trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Trường có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ cao cho khu vực kinh tế tập thể, HTX cũng như cho xã hội. Ngày 15/8/2004 Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ra quyết định số 601/2004/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam. Khi đó nhà trường hoạt động chủ yếu là xây dựng bộ máy tổ chức, thành lập các phòng chức năng, thuê địa điểm để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ngắn hạn cho các hợp tác xã, liên kết dạy nghề khuyến công, khuyến nông. Đến năm 2008 việc xây dựng Trường cơ bản đó hoàn thành với các hạng mục: khu hiệu bộ, khu giảng đường, khu thực hành, khu ký túc xá đồng thời đã trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, thiết bị dạy nghề và bắt đầu đi vào tuyển sinh và đào tạo các lớp ngắn hạn. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới về đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, đặc biệt trong khu vực HTX và các làng nghề đồng thời trên cơ sở đội ngũ cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nâng cấp thành trường Trung cấp nghề, nhà trường đã xây dựng Đề án nâng cấp lên trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam Ngày 18/5/2007 Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đó ra quyết định số 390/QĐ-LMHTXVN thành lập trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp từ trường Dạy nghề Thủ công Việt Nam với chức năng nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề ở 2 cấp trình độ là Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề cho khối kinh tế tập thể các HTX và khu vực làng nghề chủ yếu là các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu.Trong giai đoạn này nhà trường vừa xây dựng vừa củng cố bộ máy tổ chức tuyển dụng cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn phù hợp với các ngành nghề đào tạo, kiện toàn quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường nhanh chóng đi vào ổn định và phát triển Song song với xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường đã không ngừng củng cố, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ giáo viên, có chính sách thu hút nhân tài, tập trung mua sắm trang thiết bị đồng bộ của các nghề đó đăng ký đào tạo tạo như nghề May, Sơn mài khảm trai, Gia công chế biến sản phẩm mộc, Hàn, Quản trị mạng…và tổ chức tuyển sinh dạy nghề và bước đầu đó đạt được kết quả cao.Trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, trình độ của giáo viên và nhu cầu thực tế về đạo tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về đào tạo các nghề thủ công mỹ nghệ cho khu vực kinh tế tập thể và xã hội. Nhà trường đã xây dựng đề án nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam thành trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ Nghệ Việt Nam và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.. Ngày 02/10/2008 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ký quyết định số 1305/QĐ - LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Cho đến nay, với hệ thống cơ sở vật chất ko ngừng được đổi mới, hoàn thiện qua các năm, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao, với chức năng nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề ở 03 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề cho khu vực kinh tế tập thể và nhu cầu của xã hội, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam đã được Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội chọn là trường Trọng điểm cấp quốc gia về đào tạo các nghề Kỹ thuật và cấp quốc tế - khu vực ASEAN- về đào tạo các nghề Mỹ nghệ.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1305/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 02/10/2008

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 324/2017/GCNÐKHÐ-GDNN

- Ngày cấp: 30/08/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật sơn mài và khảm trai
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
May thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0110

Điện thoại:

Email: daotaovietnam@gmail.com

Fax: 02436786301

Website: http://www.vcth.edu.vn/