Chọn trường

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0128

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04.38 271 305

Website: http://www.cuwc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 685/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 16/02/2004

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 233/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 12/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật chiếu sáng đô thị
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Cấp, thoát nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hàn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện tử công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0128

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04.38 271 305

Website: http://www.cuwc.edu.vn/