Chọn trường

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Thông tin chung

Địa chỉ: đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0129

Điện thoại:

Email: phongdaotaoctc1@gmail.com

Fax: 04.35.530.553

Website: http://ctc1.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDT0129

Điện thoại:

Email: phongdaotaoctc1@gmail.com

Fax: 04.35.530.553

Website: http://ctc1.edu.vn/