Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Phú Châu

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0102

Điện thoại:

Email: info@pcc.edu.vn

Fax: 04.22 415 804

Website: http://pcc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 9, Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0102

Điện thoại:

Email: info@pcc.edu.vn

Fax: 04.22 415 804

Website: http://pcc.edu.vn/