Chọn trường

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: số 1 Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0123

Điện thoại: 02439913113

Email: hiccaugiay@gmail.com

Fax: 02439913113

Website: http://quoctehanoi.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) được thành lập theo quyết định số 1969/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường CĐN FLC; và được đổi tên là Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội theo quyết định số 1142/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng HIC đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, nghề, trở thành lá cờ đầu của Giáo dục nghề nghiệp thủ đô Hà Nội trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 1969/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2012

- Ngày ban hành Quyết định: 22/11/2012

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ lao động thương binh và xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 06/2017/CNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 22/01/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02439913113

Email: hiccaugiay@gmail.com

Fax: 02439913113

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 1 Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0123

Điện thoại: 02439913113

Email: hiccaugiay@gmail.com

Fax: 02439913113

Website: http://quoctehanoi.edu.vn/