Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)

Thông tin chung

Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0128

Điện thoại:

Email: info@designstudies.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.designstudies.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0128

Điện thoại:

Email: info@designstudies.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.designstudies.vn/