Chọn trường

Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0129

Điện thoại:

Email: tuyensinhdaotaosimco@gmail.com

Fax: 04.33 876 809

Website: http://cdnsimco.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0129

Điện thoại:

Email: tuyensinhdaotaosimco@gmail.com

Fax: 04.33 876 809

Website: http://cdnsimco.edu.vn