Chọn trường

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0135

Điện thoại:

Email: truongcdyt.hadong@gmail.com

Fax: 0433515812

Website: http://www.cdythadong.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 6874/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 31/10/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 279/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 27/07/2017

- Nơi cấp: Tổng cục Dạy nghề

Danh sách nghề đào tạo

Dược
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hộ sinh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Y sỹ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0135

Điện thoại:

Email: truongcdyt.hadong@gmail.com

Fax: 0433515812

Website: http://www.cdythadong.edu.vn/