Chọn trường

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 247 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0140

Điện thoại:

Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.hcet.edu.vn/

Giới thiệu

1. Sứ mạng: Trường mở rộng cửa đón nhận mọi tầng lớp thanh niên và người lao động, cung cấp cho họ những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng cao, giúp họ tu dưỡng đạo đức, học tập suốt đời phù hợp với yêu cầu đời sống trong một xã hội công nghệ tiên tiến hội nhập quốc tế. 2. Tầm nhìn: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội (hcet) xây dựng và phát triển gắn chặt với nhu cầu và lợi ích của địa phương, của xã hội và sinh viên. Trường là nơi đào tạo cho sinh viên có cơ hội phát huy hết khả năng học tập, phấn đấu đạt được mục tiêu lao động, sáng tạo và thăng tiến của mình. Trường cung cấp các dịch vụ góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước. 3. Các giá trị: Các giá trị quy tụ vào các mục tiêu cơ bản của chúng ta đối với sinh viên mà chúng ta phục vụ là: - Tự do sáng tạo: Trường cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ theo đuổi nghiêm túc, không mệt mỏi khát vọng học tập, sáng tạo, trao đổi tự do các tư tưởng học thuật, các ý tưởng tiến bộ phát triển kinh tế – xã hội đổi mới. - Tinh thần, trách nhiệm: Trường đào tạo những con người có tinh thần trách nhiệm cá nhân cao trong mọi công việc được giao phó, luôn luôn sáng tạo và tuân thủ luật pháp. - Tính cộng đồng: Tính cộng đồng là một giá trị của trường, nó là sự gắn kết cộng đồng, sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. - Liêm chính: Sự phát triển của nhà trường đòi hỏi tính liêm chính, chính trực, tôn trọng lẫn nhau, ngay thẳng, đồng cảm, luôn luôn làm điều tốt và tôn trọng lẽ phải. - Ý chí vươn lên: Toàn trường một ý chí vươn lên dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 8021

- Ngày ban hành Quyết định: 20/12/2007

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 255

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Anh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Hàn Quốc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Nhật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tiếng Pháp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Truyền thông và mạng máy tính
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện công nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điện dân dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 247 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0140

Điện thoại:

Email: vanphong.cdktkthn@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.hcet.edu.vn/