Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thăng Long

Thông tin chung

Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0105

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 38 99 49

Website: http://www.truongtrungcapnghegtvtthanglong.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 137 đường Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0105

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 38 99 49

Website: http://www.truongtrungcapnghegtvtthanglong.edu.vn/