Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Số 10

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 101, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0114

Điện thoại:

Email: truong10bqp@gmail.com

Fax: 04. 38 531 646

Website: http://truong10bqp.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 101, Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0114

Điện thoại:

Email: truong10bqp@gmail.com

Fax: 04. 38 531 646

Website: http://truong10bqp.edu.vn/