Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam

Thông tin chung

Địa chỉ: 21 ngõ 167 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0126

Điện thoại:

Email: ttcncd@congdoanvn.org.vn

Fax: 04. 35 370 489

Website: http://www.congdoanvn.org.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 21 ngõ 167 đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0126

Điện thoại:

Email: ttcncd@congdoanvn.org.vn

Fax: 04. 35 370 489

Website: http://www.congdoanvn.org.vn/