Chọn trường

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: 290 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0147

Điện thoại: 024.22129226 /

Email: truongtrungcapcdhn@hanoi.org.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.tccd.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: 46 Ba La - Hà Đông - Hà Nội, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33552038

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: 27 Ngõ Giếng - Đống Đa - Hà Nội, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.35371951

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 290 Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0147

Điện thoại: 024.22129226 /

Email: truongtrungcapcdhn@hanoi.org.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.tccd.edu.vn