Chọn trường

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0149

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 27 65 75

Website: http://www.truongthgt.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0149

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 27 65 75

Website: http://www.truongthgt.com