Chọn trường

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0150

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 33 625 109

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0150

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 33 625 109

Website: