Chọn trường

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề Binh đoàn 12

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ , Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0151

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cauduong.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ , Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCT0151

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://www.cauduong.vn/