Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải

Thông tin chung

Địa chỉ: 5B12A, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0101

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 39 724 649

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Các cơ sở

Cơ sở I

Địa chỉ: Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email:

Fax:

Cơ sở II

Địa chỉ: Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Email:

Fax:

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 5B12A, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0101

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 39 724 649

Website: