Chọn trường

Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm

Thông tin chung

Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0406

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Fax: 02363844728

Website: http://cfi.edu.vn

Giới thiệu

Trường cao đẳng công lập trọng điểm quốc gia. Với hơn 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân ... ở các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp về kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch; thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB

- Ngày ban hành Quyết định: 07/01/2002

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 14/2017/GCNĐKHĐ-TCDN

- Ngày cấp: 28/03/2017

- Nơi cấp: Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Chế biến và bảo quản thuỷ sản
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ sinh học
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị khách sạn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị kinh doanh
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản trị nhà hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDT0406

Điện thoại:

Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Fax: 02363844728

Website: http://cfi.edu.vn