Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Dân lập Kỹ thuật Tổng hợp Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: P.308 nhà No7 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0111

Điện thoại:

Email: trinhvlau@yahoo.com.vn

Fax: 04. 37 647 837/ 04. 37 64 66 03

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: P.308 nhà No7 KĐT Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0111

Điện thoại:

Email: trinhvlau@yahoo.com.vn

Fax: 04. 37 647 837/ 04. 37 64 66 03

Website: