Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: số 28, tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0117

Điện thoại:

Email: ttcnck1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Fax: 04. 38 820 436

Website: http://www.cokhi1hanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: số 28, tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0117

Điện thoại:

Email: ttcnck1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Fax: 04. 38 820 436

Website: http://www.cokhi1hanoi.edu.vn/