Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Xây dựng Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0119

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghexd@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapnghehanoi.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0119

Điện thoại:

Email: truongtrungcapnghexd@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcapnghehanoi.edu.vn/