Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 152 tòa nhà HANESC phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0120

Điện thoại:

Email: school@hipt.com.vn

Fax: 04. 37 588 361

Website: www.hipt.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 152 tòa nhà HANESC phố Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0120

Điện thoại:

Email: school@hipt.com.vn

Fax: 04. 37 588 361

Website: www.hipt.edu.vn