Chọn trường

Trường Trung cấp nghề dân lập Công nghệ và Nghiệp vụ Tổng hợp Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu UBND Đại Mỗ, Xóm Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0122

Điện thoại:

Email: tuyensinh@daotao.org.vn

Fax: 04. 38 393 136/ 04. 37 524 239

Website: www.daotao.org.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Khu UBND Đại Mỗ, Xóm Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0122

Điện thoại:

Email: tuyensinh@daotao.org.vn

Fax: 04. 38 393 136/ 04. 37 524 239

Website: www.daotao.org.vn