Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0123

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 34 99 80/ 04. 38 39 15 44

Website: http://htei.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0123

Điện thoại:

Email: Đang cập nhật...

Fax: 04. 38 34 99 80/ 04. 38 39 15 44

Website: http://htei.vn/