Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Tòa nhà kinh tế đối ngoại, thôn Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0124

Điện thoại:

Email: vietucedu@gmail.com

Fax: 04. 37 920 796

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tòa nhà kinh tế đối ngoại, thôn Ngọa Long, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0124

Điện thoại:

Email: vietucedu@gmail.com

Fax: 04. 37 920 796

Website: