Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế

Thông tin chung

Địa chỉ: 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0134

Điện thoại:

Email: contact@interserco.com.vn / info@interserco.com.vn

Fax: 04. 35 621 791

Website: http://interserco.com.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0134

Điện thoại:

Email: contact@interserco.com.vn / info@interserco.com.vn

Fax: 04. 35 621 791

Website: http://interserco.com.vn/