Chọn trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0144

Điện thoại:

Email: info@pet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.ecotex.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 14/QĐ-LĐTBXH

- Ngày ban hành Quyết định: 07/01/2019

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 14/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 18/02/2021

- Nơi cấp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Mã trường: CDD0144

Điện thoại:

Email: info@pet.edu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: www.ecotex.edu.vn/