Chọn trường

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

Thông tin chung

Địa chỉ: Tấng 8 tòa nhà Vạn Xuân, 60 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0146

Điện thoại:

Email: vanxuan.hn60a@gmail.com

Fax: 04. 38 352 499/ 04. 39 23 19 29

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Tấng 8 tòa nhà Vạn Xuân, 60 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0146

Điện thoại:

Email: vanxuan.hn60a@gmail.com

Fax: 04. 38 352 499/ 04. 39 23 19 29

Website: