Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 102, Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0148

Điện thoại:

Email: tc-kinhte@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: hnce.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 5414

- Ngày ban hành Quyết định: 20/10/1964

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 22

- Ngày cấp: 26/08/2017

- Nơi cấp: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 102, Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0148

Điện thoại:

Email: tc-kinhte@hanoiedu.vn

Fax: Đang cập nhật...

Website: hnce.edu.vn