Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 953 đường Quang Trung, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0149

Điện thoại:

Email: tc-kttchanoi@hanoiedu.vn

Fax: 02433515335

Website: http://hefc.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 8580/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 08022017

- Đơn vị ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 07/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 29052017

- Nơi cấp: Sở Lao động-Thương binh&Xã hội Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán hợp tác xã
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán xây dựng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Pháp luật
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tin học ứng dụng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Tài chính - Ngân hàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 953 đường Quang Trung, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0149

Điện thoại:

Email: tc-kttchanoi@hanoiedu.vn

Fax: 02433515335

Website: http://hefc.edu.vn/