Chọn trường

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0152

Điện thoại:

Email: tc-ktktth@hanoiedu.vn

Fax: 02438544425

Website: http://tc-tonghophanoi.edu.vn/

Giới thiệu

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 1999 của UBND thành phố Hà Nội, trực thuộc Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc sự quản lý của Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT; Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường có chức năng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 01 năm và 02 năm. Liên thông, liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng và Đại học trong nước và nước ngoài và các hệ đào tạo ngắn hạn ...

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 4206/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 11/10/1999

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND thành phố Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 70/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 01/09/2017

- Nơi cấp: UBND thành phố Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kinh doanh thương mại
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kỹ thuật chế biến món ăn
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Lập trình/Phân tích hệ thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý và kinh doanh du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư ký văn phòng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0152

Điện thoại:

Email: tc-ktktth@hanoiedu.vn

Fax: 02438544425

Website: http://tc-tonghophanoi.edu.vn/