Chọn trường

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

Thông tin chung

Địa chỉ: 130 Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0409

Điện thoại:

Email: tvhnt@danang.gov.vn

Fax: 0236.3951750

Website: vhntdng.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập năm 1977. Năm 1982 hợp nhất với Trường Trung học Văn hóa Trung Trung bộ thuộc Bộ Văn hóa (đóng tại Đà Nẵng) thành Trường Trung học Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập lại với tên gọi: Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Trường được nâng cấp lên bậc cao đẳng theo Quyết định số 989/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đã trải qua 42 năm xây dựng và phát triển. Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở địa phương và các tỉnh lân cận được học tập ở Đà Nẵng, giảm phần lớn khó khăn cho nhân dân, tiết kiệm chi phí trong việc đi lại, ăn ở nhất là học sinh, sinh viên ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Mặt khác, giúp học sinh, sinh viên có điều kiện nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống của Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận, qua đó hình thành ý thức, nhân cách trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quí báu của thành phố và của dân tộc.

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: 989/QĐ-BGDĐT

- Ngày ban hành Quyết định: 30/03/2016

- Đơn vị ban hành quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 08/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN

- Ngày cấp: 18/01/2018

- Nơi cấp: Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Danh sách nghề đào tạo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Bảo tàng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Diễn viên múa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hướng dẫn du lịch
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Hội họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Khoa học thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn dân ca
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Organ
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Piano
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Quản lý văn hóa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thanh nhạc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế thời trang
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thiết kế đồ họa
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Thư viện
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Violon
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điêu khắc
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: 130 Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Mã trường: CDD0409

Điện thoại:

Email: tvhnt@danang.gov.vn

Fax: 0236.3951750

Website: vhntdng.vn