Chọn trường

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 6 ngõ 767 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0154

Điện thoại:

Email: bbt@yduoctuetinh.edu.vn

Fax: 04. 36 43 54 58

Website: http://yduoctuetinh.edu.vn

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 6 ngõ 767 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0154

Điện thoại:

Email: bbt@yduoctuetinh.edu.vn

Fax: 04. 36 43 54 58

Website: http://yduoctuetinh.edu.vn