Chọn trường

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 85 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0159

Điện thoại:

Email: qtkd.edu@hn.vnn.vn

Fax: 04.37856424

Website:

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 85 Lương Đình Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0159

Điện thoại:

Email: qtkd.edu@hn.vnn.vn

Fax: 04.37856424

Website: