Chọn trường

Trường Trung cấp Ngọc Hà

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0161

Điện thoại:

Email: ngochaco123@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcap.ngochaco.com

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Địa phương

- Loại hình quản lý: Tư thục

- Quyết định thành lập số: 6792/QĐ-UB,1478/QĐ-UBND

- Ngày ban hành Quyết định: 13/11/2001, 26/03/2018

- Đơn vị ban hành quyết định: UBND TP Hà Nội

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 14a/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH

- Ngày cấp: 10/05/2022

- Nơi cấp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Danh sách nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Công nghệ ô tô
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Dịch vụ chăm sóc gia đình
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Kế toán doanh nghiệp
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Vận hành máy thi công nền
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Điều dưỡng
Thu nhập
Học phí
Cơ hội
Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0161

Điện thoại:

Email: ngochaco123@gmail.com

Fax: Đang cập nhật...

Website: http://trungcap.ngochaco.com