Chọn trường

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0161

Điện thoại:

Email: hailamit@gmail.com

Fax: 04. 37 920 639

Website: http://ktktbadinh.edu.vn/

Giới thiệu

- Cấp quản lý: Trung ương

- Loại hình quản lý: Công lập

- Quyết định thành lập số: Đang cập nhật...

- Ngày ban hành Quyết định: Đang cập nhật...

- Đơn vị ban hành quyết định: Đang cập nhật...

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Đang cập nhật...

- Ngày cấp: Đang cập nhật...

- Nơi cấp: Đang cập nhật...

Danh sách nghề đào tạo

Đang cập nhật...

Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Mã trường: TCD0161

Điện thoại:

Email: hailamit@gmail.com

Fax: 04. 37 920 639

Website: http://ktktbadinh.edu.vn/